Kontakt

mail: kontakt@poliestersklep.pl

Poliester
Mazowiecka 72/1, 30-019 Kraków

NIP: 8842620109

REGON: 363073710

[Firma wpisana do rejestru CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez Ministerstwo Rozwoju]